Internetbokhandeln Lycknis.se har de senaste åren huvudsakligen varit prisledande på studentlitteratur. Lycknis har varit ägt av Elhandelsföretaget Kraft&Kultur. Kraft&Kultur har nu valt att fokusera på sin kärnverksamhet, försäljning av förnybar energi. Som ett led i detta har bolaget beslutat att inte fortsätta driva Lycknis.se.

Lycknis förvärvades den 27 juni 2012 av Adlibris, vilket ingår i Bonnierkoncernen. Adlibris.com kommer i fortsättningen att förse Lycknis kunder med billig kurslitteratur, alltid med fraktfritt alternativ och god service.

Skarpa har varit rådgivare till säljarna. Transaktionsledare har varit Fredrik Olsson

Dela inlägget: