För att hålla hög kvalitet på sina utbildningar bjuder de in erfarna gästföreläsare. I den senaste utbildningsomgången, som avslutades förra veckan, var Amanda Norre återigen inbjuden att prata om företagsvärderingar i samband med styrelsearbete, varför det är viktigt och vad man som styrelsemedlem behöver tänka på. Andra gästföreläsare hos Michaël Berglund Board Value var också bl a Gabriel Urwitz, Anders Wall, Elisabeth Annell Åhlund och Mikael Nachemson.

Dela inlägget: