Bolagsskatten sänks till 22% – hur påverkar det företagsvärderingarna?

Datum: 14 september 2012

Bolagsskatten sänks till 22% – hur påverkar det företagsvärderingarna?

Alla företagsledare jobbar hårt på att sänka sina kostnader. Det är en viktig del i uppbyggnaden av en beständig rörelsemarginal och starka kassaflöden. Till exempel så betyder det väldigt mycket för ett servicebolag med 70-80% personalkostnader att kunna begränsa löneglidningen/lönehöjningar ett år med någon eller några procent. Samma princip gäller inköpskostnader och övriga externa kostnader. En bolagsskattesänkning med 4,3% slår på rörelsemarginalen efter finansiella poster och bokslutsdispositioner. Den får alltså inte samma effekt som en kostnadsminskning högre upp som ofta relateras till omsättningen. Skatten beräknas på bolagets vinst och påverkar därmed förstås kassaflödet.

Ur ett kassaflödesperspektiv ökar alltså värdet på rörelsen när bolagsskatten sänks. Speciellt eftersom framtida kassaflöden ofta baseras på schablon snarare än en framräknad skatt. Effekten på värderingen blir således omedelbar. Men kan man då anta att effekten slår igenom direkt på transaktionspriset?

Om nu företagsvärderingen påverkas, påverkas då också prissättningen av företagsaffärer i samma stund? Eftersom de flesta multiplar (EV/EBIT) fastställs på rörelseresultatet så kommer det att ta tid innan vi ser en effekt i prissättningen. Det blir spännande att se om multiplarna ökar eller om skattesänkningen primärt bara påverkar köparsidan. Det som verkligen kommer att hända är att förvärvskalkylerna kommer att förbättras gentemot banken vilket förhoppningsvis gör att fler affärer kan genomföras enligt plan.


Anmäl dina intresseområden till Skarpas köpardatabas.

När du skickar informationen till oss godkänner du att vi registrerar dig i vår databas.

Intresseanmälan