Bosarpskyckling AB är Sveriges ledande producent av ekologiska slaktkycklingar under varumärket Bosarpkyckling. Företaget grundades 1999 av Birgitta och Claes Alwén på gården Bosarp i Skåne. Grundarna önskade avyttra verksamheten på grund av ålder och anlitade Skarpa för detta uppdrag.

Bosarps omsättning 2013 uppgick till cirka 25 MSEK och förvärvet ger Kronfågel ett utökat kunderbjudande och möter den allt starkare efterfrågan på ekologiska livsmedel. Köpeskillingen uppgår till maximalt 33 miljoner kronor på skuldfri basis.

Bosarpskyckling har ett antal kontrakterade ekologiska kycklingproducenter och levererar hela och styckade kycklingar till livsmedelskedjor och restauranger i Sverige.

Säljarna är mycket nöjda med de nya ägarna och transaktionen och tror nu att Bosarpskyckling tillsammans med Kronfågel kommer utvecklas för att kunna möta den växande efterfrågan på ekologiska kycklingar i Sverige.

Skarpa var rådgivare till ägarna i Bosarpskyckling. Transaktionsteamet från Skarpa bestod av Fredrik Olsson och Erik Geijer.

Scandistandards pressrelease

Bosarpskycklings hemsida

Scandistandards hemsida

Dela inlägget: