Försäljningen sker som ett led i en tydlig tillväxtstrategi efter en lyckad turnaround. Via ett gemensamt holdingbolag köper Frame Invest 77 procent av aktierna. Resterande 23 procent är fördelade på fyra medarbetare, härunder VD Anders Hartmann. Ambitionen är att tredubbla omsättningen inom några få år.

Skarpa har representerat säljarna genom transaktionsledare Jesper Wigelius.
Advokat för säljarnas räkning var Martina Etemad på White & Case.

Dela inlägget: