LMG förvärvas av ett antal privatpersoner kring Magnus Hansson och

Thomas Bolmgren (via Exol AB), vilka också är majoritetsägare av
investmentbolaget ACAP Invest AB i Malmö, samt ledande medarbetare på
företaget.

LMG är en ledande distributör av luftvärmepumpar och siktar mot hela den nordeuropeiska marknaden där det finns en mycket stor potential tack vare ökande fokus på miljöfrågor, stigande energipriser och det faktum att många marknader ännu inte har kommit lika långt i användandet av luftvärmepumpar som vi i Sverige.

Skarpa AB var rådgivare åt Dahl Sverige AB i affären.

Dela inlägget: