Devinix förvärvas av IT-Total

Datum: 9 september 2020

Devinix förvärvas av IT-Total

IT-Total stärker sin position inom säker IT-infrastruktur genom förvärvet av Devinix, som sedan starten 2015 levererat högkvalitativa och säkra tjänster från den egna hybrida molnplattformen i Stockholm. Bolaget har cirka 30 anställda och en omsättning om cirka 60 miljoner kronor.

Förvärvet av Devinix är i linje med den strategiska plan som togs fram när Segulah blev majoritetsägare i IT-Total i juni 2019, där tillväxt ska ske både organiskt och genom förvärv.

Skarpa har varit rådgivare till Devinix ägare i samband med transaktionen.

Mer information på
Devinix hemsida
Segulahs hemsida

Skarpas transaktionsteam:
Fredrik Olsson
Magdalena Fors


Anmäl dina intresseområden till Skarpas köpardatabas.

När du skickar informationen till oss godkänner du att vi registrerar dig i vår databas.

Intresseanmälan