Amanda Norre, Partner på Skarpa har agerat transaktionsrådgivare åt Nordic Family Group i affären. DOCU Nordic, genom dotterbolaget Marknadsdata Information, har genom förvärvet adderat en ny vertikal gentemot företag som marknadsför produkter till barnfamiljer. DOCU Nordic är idag en ledande leverantör av ’event driven market intelligence’ på den Nordiska marknaden. DOCU Nordic ägs av Segulah IV.

Läs mer:
DOCU-Nordic-acquires-Nordic-Family-Group

Transaktionsteam:
Amanda Norre

Dela inlägget: