Nordic LEVEL Group genomför ett strategiskt förvärv och tar över bolagen Estate Bevakning AB och Estate Parkering AB. Förvärven genomförs i samband med att vår uppdragsgivare konsoliderar verksamheten under varumärket Primär med fokus på servicesektorn.

”Transaktionen ger bolagen en trygghet och en god möjlighet att utvecklas och ta nästa steg. Vi avyttrar bolagen som en naturlig del i vår egen utveckling då vi väljer att samla våra bolag under varumärket Primär och fokusera på våra kärntjänster. Vi ser fram emot att samarbeta med LEVEL som fortsättningsvis kan komplettera vår leverans när kunderna har behov av säkerhetsrelaterade tjänster” kommenterar Linda Aidanpää Baronnet, VD Estate Group Sverige.

Skarpa har varit rådgivare till Primär i transaktionen.

Mer information:
Nordic LEVEL Group stärker sitt grepp om säkerhetsmarknaden – Nordic LEVEL Group

Skarpas transaktionsteam :
Fredrik Olsson
Johan Forsén
Magdalena Fors 

Dela inlägget: