Fairness Opinion av Karessa Pharma AB

Datum: 18 december 2019

Fairness Opinion av Karessa Pharma AB

Karessa (Karessa Pharma Holding AB (publ)) är ett svenskt läkemedelsföretag med mål att utveckla produkter baserade på en patenterad drug delivery plattform med direkt absorption av aktiva substanser från munhålan till blodbanan.
Karessas styrelse och Klarias (Klaria Pharma Holding AB (publ)) styrelse antog den 5 november 2019 en gemensam fusionsplan enligt vilken Karessa och Klaria har enats om ett samgående av Bolagen genom fusionen. Fusionen innebär att Karessa absorberas av Klaria och ”Nya Klaria Pharma” bildas.
Nya aktier i Klaria kommer att emitteras till Karessas aktieägare i förhållande till deras befintliga aktieinnehav i Karessa. Budet motsvarar 4,47 kronor per aktie för Karessas aktieägare. Jämfört med Karessas slutkurs den 4 november 2019 (dagen före offentliggörandet av fusionen) om 5,95 kronor innebär budet en rabatt om cirka 25 procent.

Karessas styrelse anser att fusionsvederlaget är skäligt från en finansiell synvinkel för Karessas aktieägare och denna åsikt baseras även på, och stöds av, en så kallad fairness opinion utförd av Skarpa AB.

Fusionen beräknas registreras av Bolagsverket under första kvartalet 2020.

Skarpas rådgivare:
Mai-Mai Brändström Björklund

Karessa Pharmas hemsida

Klaria Pharmas hemsida

Pressmeddelande


Anmäl dina intresseområden till Skarpas köpardatabas.

När du skickar informationen till oss godkänner du att vi registrerar dig i vår databas.

Intresseanmälan