Köpeskillingen uppgår till 61 MSEK och utgörs av en kontantdel om cirka 46 MSEK och en aktielikvid om cirka 15 MSEK. Denna köpesumma är villkorad med att det justerade egna kapitalet ska vara lägst 35 MSEK per tillträdesdagen. Utöver köpeskillingen tillkommer en resultatbaserad del som löper från tillträdesdagen fram till den 31 december 2012.

Säljare är Graphic Consulting i Stockholm AB som ägs av Johan Stålhäll och Peter Redner. Båda kvarstår i verksamheten, där Johan Stålhäll förblir VD.

Ekotryck Redners har under en lång rad år redovisat kraftig tillväxt och god lönsamhetsutveckling. Under räkenskapsåret maj 2007-april 2008 uppgick intäkterna till 172 (165) MSEK med en bibehållen vinstmarginal före skatt om cirka 12 procent.

– Vi förvärvar ett mycket välskött företag med god lönsamhet, goda kassaflöden och en stark ekonomisk och finansiell ställning, säger Richard Ohlson, VD och koncernchef i Intellecta.

Ekotryck Redners kompletterar Intellectas befintliga verksamheter och koncernens totala erbjudande. Genom samordning av erbjudandena kan förmågan att leverera marknadsledande helhetsåtaganden till kunderna ytterligare förstärkas.

– Med förvärvet av Ekotryck Redners är vi nära målet att skapa Sveriges mest kompletta och effektiva erbjudande inom informationslogistik, säger Richard Ohlson.

– Affären med Intellecta blir en hävstång för vår framtida tillväxt. Med affären blir vi tillsammans direkt den tydligt marknadsledande leverantören av informationslogistiska tjänster. Vår förmåga att kombinera reklambyrå- och grafiska produktionstjänster gör att vi överträffar allt som våra konkurrenter kan erbjuda. Jag ser mycket fram emot att få bidra till Intellecta InfoLogs utveckling på det här området, säger Johan Stålhäll, VD i Ekotryck Redners.

Läs mer i pressmeddelandet

Skarpa har varit rådgivare till säljarna i affären

inDela

Dela inlägget: