Kontikab, med säte i Mölndal utvecklar, tillverkar och säljer kundanpassade maskiner för automatiserad täthetskontroll. Kunderna återfinns över hela världen inom framförallt fordons-, elkraft- och värmepumpsindustrin. Bolaget har ca 20 anställda och beräknas under 2010 att omsätta ca 25 Mkr.

AVT Industriteknik AB som tillverkar kundanpassade specialmaskiner och automationslösningar är en del av Stenbergsgruppen som är en av nordens större aktörer inom området verktygsmaskiner, specialmaskiner och industriautomation. Förvärvet av Kontikab stärker Stenbergs erbjudande inom området specialmaskiner och industriautomation. Verksamheten flyttas till AVT´s lokaler i Alingsås och kompletterar den där redan breda automationsverksamheten. Applikationer för täthetskontroll förväntas ha en hög tillväxt under de närmaste åren som en följd av ökade miljö- och kvalitetskrav.

Stenbergsgruppen är en del av Latour Industries som är ett av fyra helägda affärsområden inom Investment AB Latour. Latour Industries har en total omsättning på drygt 1,3 miljarder kronor. Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj med ett marknadsvärde på drygt 10 miljarder kronor och en helägd industri- och handelsrörelse med en sammanlagd omsättning på ca 6,5 miljarder kronor.

Skarpa har varit säljarens rådgivare i affären och Sigvard Bergman var transaktionsledare

Dela inlägget: