Det finska Nasdaq OMX noterade LeadDesk Oyj har tecknat avtal om att förvärva svenska Loxysoft AB och norska Loxysoft AS.
Förvärvet syftar till att stärka LeadDesks position som den ledande leverantören av SaaS contact center lösningar i Norden. Genom affären stärker LeadDesk sin position i både Sverige och Norge.
Köpeskillingen uppgår till ca 13,6 MEuro i en kombination av kontanter och aktier. Affären planeras att genomföras den 4 januari 2021.
Mer information om transaktionen finns tillgänglig på Loxysoft hemsida:

Skarpa har varit finansiell rådgivare till säljarna i transaktionen genom
Fredrik Olsson
Mai-Mai Brändström.

Loxysoft hemsida samt pressrelease

LeadDesk hemsida

Dela inlägget: