Under det första halvåret 2014 har vi på Skarpa fått ovanligt många förvärvsförfrågningar. Det tycker vi förstås är trevligt, men det får oss också att fundera över vad som sker i marknaden. Den mest spontana slutsatsen är att det för närvarande råder brist på säljobjekt, speciellt av den karaktären av säljobjekt som många köpare efterfrågar, dvs producerande och/eller handelsrelaterade bolag i traditionella branscher med bra marginaler.

Vi tror att det finns goda möjligheter för ägare till den här typen av bolag att kunna bli väl belönade för sitt livsverk om de väljer att sälja dem nu.

Dela inlägget: