Nordic Green Energy avyttrar Voltair System

Datum: 27 februari 2013

Nordic Green Energy avyttrar Voltair System

VoltAir Systems luftbehandlingsaggregat levererar marknadens bästa återvinning av tempererad luft i fastigheter (FTX). Hemligheten bakom den högeffektiva återvinningen ligger i en patenterad värmeväxlare med untika egenskaper som ger användaren ett långt, ekonomiskt och bekymmersfritt ägande. Värmeöverföringen sker utan överföring av lukter och partiklar mellan till-och från luften, vilket bidrar till ett gott och hälsosamt inomhusklimat.

VoltAir System finns bland annat installerat i bostäder, kontor, skolor, sjukhus, vårdinrättningar och industrier med goda referenser och resultat. Aggregatets enkla uppbyggnad med få komponeneter och rörliga delar ger hög servicevänlighet och leverans i platta paket gör det enkelt att få aggregaten på plats. VoltAir System är en svensk kvalitetsprodukt.

Nordic Green Energy levererar görn el från sol, vind och vatten i Sverige och Finland och har över 110 000 anläggningar i Sverige och Finland. Nordic Green Energy har 10 000 företag och mer än hälften av Sveriges kommuner och kommunala bolag som kunder. Under 2012 leverarade Nordic Green energy 4,9 miljarder kWh grön el.

Skarpa har varit Nordic Green Energy´s rådgivare genom Fredrik Olsson

Nordic Green Energy hemsida

Grand Capital hemsidaVoltAir System hemsida


Anmäl dina intresseområden till Skarpas köpardatabas.

När du skickar informationen till oss godkänner du att vi registrerar dig i vår databas.

Intresseanmälan