My Jarby arbetar som analytiker på Skarpa. Hon har tidigare arbetat på BNP Paribas kundcenter och som kundoptimerare.
My innehar en mastersexamen inom redovisning och finans från Uppsala universitet.

Dela inlägget: