har förvärvats av

DOFAB AB har förvärvats av Seafire

Seafire AB (publ) har ingått avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i DOFAB AB för upp till 105 MSEK inklusive en nettokassa på ca 10 MSEK. DOFAB har haft en genomsnittlig tillväxt på 17% de senaste fem åren och omsatte 69 MSEK med en EBITDA på 12,8 MSEK under räkenskapsåret som slutade den 30 juni 2021. Tillträde planeras till den 1 februari 2022.

DOFAB är ett familjeföretag som erbjuder skräddarsydda fönster, dörrar och portar till fastighetsbolag och privata marknaden. Bolaget har haft en genomsnittlig organisk tillväxt på 17% de fem senaste åren. Säljarna kommer kvarstå i sina operativa roller efter förvärvet.

Vi är glada över att ha fått förtroende att få förvärva och tillsammans med Karolin och Olof fortsätta utveckla DOFAB. Bolaget har en bred produktportfölj och stark marknadsposition i premiumsegmentet vilket resulterat i en fin finansiell utveckling. Bolaget är väl positionerat för fortsatt tillväxt och marknadsexpansion”, säger Johan Bennarsten VD Seafire.

Pressmeddelande

Seafires hemsida
Dofab hemsida

Skarpa har varit rådgivare till säljarna i transaktionen

Skarpas Transaktionsteam:

Fredrik Olsson
Simon Ternståhl

 

Kontakta oss


    Anmäl dina intresseområden till Skarpas köpardatabas.

    När du skickar informationen till oss godkänner du att vi registrerar dig i vår databas.

    Intresseanmälan