SKL Kommentus förvävar AffärsConcept

SKL Kommentus förvävar AffärsConcept
Syftet med förvärvet är att i framtiden kunna erbjuda ett heltäckande stöd inom upphandlingsområdet till kommuner, landsting och regioner med tillhörande bolag.

Skarpa var säljarens rådgivare i affären.

Läs mer om AffärsConcept och affären på AffärsConcepts hemsida.

Dela inlägget: