Tjänster

Vi bistår företagsägare med rådgivning inom transaktioner, värderingar och finansieringsfrågor.

Transaktioner

Skarpa har utfört mer än 100 transaktioner av företag värda mellan 25 och 300 miljoner till ett ackumulerat transaktionsvärde om 3 miljarder kronor.

Företagsöverlåtelser


Skarpa arbetar primärt med entreprenörer, koncerner och Private Equity-bolag som önskar sälja företag. Som transaktionsrådgivare till säljaren driver vi processen från förberedelse av företaget till en avslutad försäljning. Försäljningarna genomförs enligt en process som anpassas efter säljarens unika situation. Företagsägare kan få hjälp i samband med uppvaktning av en potentiell köpare. Då säkerställer Skarpa att ägaren styr försäljningsprocessen och får ut det fulla värdet för sitt företag.

Företagsförvärv


Skarpa levererar tjänster till privatpersoner, företag, koncerner och Private Equity-bolag som önskar förvärva företag. På köparsidan bistår vi uppdragsgivare med råd genom förvärvsprocessen.

Företagsvärderingar

Skarpa har värderat över 600 företag sedan 2007. Företagsvärderingar är en viktig parameter i samband med transaktioner, fusioner och generationsskiften.

Eftersom Skarpa genomför ett stort antal transaktioner varje år finns en mycket god kunskap om marknadsvärdena hos olika typer av mellanstora företag. Vår kunskap använder även advokater, revisorer och skattekonsulter sig av när de behöver få en kvalificerad uppfattning om ett företags värde.

Vår omfattande teoretiska kunskap om företagsvärdering tillsammans med praktisk erfarenhet av vad köpare i verkligheten betalar för företag gör att vi ofta anlitas som rådgivare och expertvittne vid tvister och rättsliga processer. Skarpa utbildar även banktjänstemän, advokater och skatterådgivare inom företagsvärderingar.

Rådgivare i ägarfrågor

Skarpa hjälper främst företagsägare, CFO:s och styrelser med finansieringsfrågor i samband med:

• Fusioner
• Förvärv
• Utköp
• Generationsskiften

Anmäl dina intresseområden till Skarpas köpardatabas.

När du skickar informationen till oss godkänner du att vi registrerar dig i vår databas.

Intresseanmälan