Idag återfinns exempelvis Mojang, Scan och Samsung bland kunderna.

Uppdragens karaktär varierar men kan exempelvis innefatta värderings – och uppköpskonsultation, fusioner, finansiering eller förhandlingshjälp.
Har du frågor får du gärna av dig till oss på analys, vi kan hjälpa dig!

Dela inlägget: